top of page

Termeni si conditii

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.yourdigitalfuture.ro

 

Site-ul www.yourdigitalfuture.ro (denumit în continuare „site web”) este deținut de domnul Ioan-Sabin Sărmaș, Președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, situată în Palatul Parlamentului, strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, București, România. În calitate de deputat și Președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, domnul Sărmaș coordonează Concursul „Master your Digital Future”, numit în continuare „concursul”. Organizatorul concursului este Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților.

 

Site-ul web vă invită să citiți cu atenție Termenii și Condițiile generale de utilizare ale acestui site web (denumite în continuare „Termeni și Condiții”), care descriu termenii și condițiile care vor fi aplicabile navigării dvs. pe acest website, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în România. Accesarea și utilizarea site-ului implică acceptarea fără limitări de către dvs. a termenilor și condițiilor enumerate în continuare, de aceea recomandăm citirea cu atenție a acestora. Având în vedere faptul că aceste Termeni și Condiții vor putea fi modificate în viitor, vă recomandăm să le vizitați periodic pentru a fi informat în mod corespunzător cu privire la condițiile aplicabile.

 

Ne dorim ca utilizarea site-ului web să fie efectuată cu transparență, claritate și în mod facil, astfel încât așteptăm sugestiile sau întrebările dvs. cu privire la Termeni și Condiții la adresa de e-mail ...

 

 1. Obiectul principal

 

Organizatorul concursului furnizează conținutul disponibil pe site-ul web, sub rezerva respectării acestor Termeni și Condiții și a Regulamentului concursului. Accesul la acest site web implică acceptarea utilizatorilor fără rezerve și în totalitate a Termenilor și Condițiilor, rezervându-și dreptul de a le modifica în orice moment. Așadar, este responsabilitatea fiecărui utilizator să parcurgă cu atenție Termenii și Condițiile aplicabile la fiecare accesare a site-ului web. Utilizatorii au posibilitatea de a înceta navigarea, dacă nu sunt de acord cu Termenii și Condițiile aplicabile.

 

    2.Proprietatea intelectuală

 

Întregul conținut al site-ului https://www.yourdigitalfuture.ro/, inclusiv design-uri, texte, imagini, sigle, icoane, butoane, software, nume comerciale, mărci sau orice alte semne susceptibile de utilizare industrială și / sau comercială sunt proprietatea intelectuală exclusivă a site-ului și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. Pe site poate exista conținut, care nu este proprietatea noastră intelectuală, dar cu privire la care avem un drept de folosință.

 

Utilizatorul recunoaște și acceptă că este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin Termenii și Condițiile de utilizare sau de legislația aplicabilă. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa noastră de email. În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul nostru încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un email cu drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor site-ului să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.

 

Prin navigarea pe site-ul web, utilizatorul consimte să nu reproducă, să copieze, să distribuie, să pună la dispoziție sau să comunice public în orice alt mod, să transforme sau să modifice în vreun fel acest conținut, păstrând site-ul web departe de orice acțiune care ar putea conduce la încălcarea uneia din aceste obligații. Accesul la site-ul web nu implică niciun fel de renunțare, transmitere, licență sau cesiune totală sau parțială a drepturilor menționate, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel. Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului web nu conferă utilizatorilor niciun alt drept de utilizare, modificare, exploatare, reproducere, distribuire sau comunicare publică a site-ului web și / sau a conținutului acestuia, altele decât cele implicate prin transmiterea aplicației de concurs.

 

De asemenea, este interzisă suprimarea, eludarea sau manipularea drepturilor de autor, precum și a dispozitivelor tehnice de protecție sau a oricăror mecanisme de informare pe care le poate conține conținutul site-ului. Utilizatorul se angajează să respecte drepturile enunțate și să evite orice acțiune care le-ar putea dăuna, rezervând în orice caz site-ului exercitarea oricăror mijloace sau acțiuni legale care îi corespund în apărarea drepturilor sale legitime de proprietate intelectuală.

 

     3.Obligațiile și responsabilitățile utilizatorului site-ului web

 

În calitate de utilizator, sunteți de acord, confirmați și înțelegeți:

 

 • Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului de completează cu Regulamentul de concurs;

 • utilizați site-ul web, precum și conținutul și serviciile, în conformitate cu legislația aplicabilă, cu Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului web, și cu bună-credință;

 • aveți la dispoziție toate mijloacele și cerințele tehnice necesare pentru a accesa site-ul web.

 • veți furniza informații veridice completând formularele conținute pe site-ul web cu datele dvs. personale reale și actuale. Utilizatorul va fi unicul răspunzător pentru orice declarație falsă sau inexactă făcută și pentru prejudiciile cauzate site-ului, organizatorului concursului sau terților prin informațiile inexacte furnizate;

 • utilizarea neautorizată sau frauduloasă a site-ului web și / sau a conținutului în scopuri sau având efecte în afara legii, interzise în Termenii și Condițiile de utilizare pot deteriora, dezactiva, supraîncărca sau împiedica utilizarea normală a serviciilor sau documentelor, fișierelor și a tuturor tipurilor de conținut stocate pe un calculator;

 • nu veți încerca accesarea sau încercarea de a accesa resurse sau zone restricționate ale site-ului web, fără a respecta condițiile necesare pentru un astfel de acces;

 • nu veți provoca daune sistemelor fizice sau tehnice ale site-ului web, ale furnizorilor acestuia sau ale terților;

 • nu veți introduce sau răspândi viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau tehnice care pot provoca daune sistemelor organizatorului, furnizorilor săi sau terților;

 • nu veți include orice tip de virus sau program care împiedică funcționarea normală a site-ului web;

 • site-ul web nu garantează accesul continuu și nici vizualizarea, descărcarea sau utilitatea corectă a elementelor și informațiilor conținute în site-ul web, care pot fi blocate sau întrerupte de factori sau circumstanțe care sunt dincolo de controlul administratorilor;

 • site-ul nu este responsabil pentru deciziile care pot fi luate ca urmare a accesului la conținutul sau informațiile oferite;

 • site-ul poate întrerupe serviciul sau poate încheia imediat relația cu utilizatorul dacă detectează că o utilizare a site-ului său web sau a oricăruia dintre serviciile oferite în acesta este contrară Termenilor și Condițiilor;

 • site-ul și organizatorul nu își asumă răspunderea pentru prejudicii cauzate de utilizarea site-ului web, pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din, sau în legătură cu utilizarea acestui site, sau a conținutului său. Site-ul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daune sau viruși care ar putea să vă infecteze/altera computerul sau datele personale în urma accesării sau utilizării acestui site;

 • site-ul își asumă doar obligația eliminării în cel mai scurt timp și în urma unei notificări, a conținutului care poate provoca astfel de prejudicii, inclusiv

(i) interferențe, întreruperi, defecțiuni, omisiuni, defecțiuni telefonice, întârzieri, blocaje sau deconectări în funcționarea sistemului electronic, cauzate de deficiențe, supraîncărcări și erori în liniile și rețelele de telecomunicații, sau din orice altă cauză;

(ii) interferența nelegitimă prin utilizarea de programe rău intenționate de orice fel și prin orice mijloc de comunicare, cum ar fi virușii de computer sau orice altul;

(iii) abuz necorespunzător sau inadecvat al site-ului web;

(iv) erori de securitate sau de navigare produse de o defecțiune a browser-ului sau de utilizarea versiunilor neactualizate ale acestuia;

 • site-ul poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut;

 • administratorii site-ului web  își rezervă dreptul de a retrage, în totalitate sau parțial, orice conținut sau informații prezente pe site;

 • utilizarea necorespunzătoare poate avea ca efect angajarea răspunderii utilizatorului, dacă acesta a provocat prejudicii site-ului sau organizatorului, inclusiv prejudicii cauzate prin utilizarea de „roboților”, „păianjenilor”, „crawler-elor” sau instrumentelor similare utilizate pentru a colecta sau extrage date sau orice altă acțiune care are orice fel de efect negativ asupra funcționării site-ului web.

 

     4.Linkuri

 

Prin accesarea site-ului web, utilizatorul se obligă să nu reproducă în niciun fel, nici măcar printr-un link sau hyperlink, site-ul https://www.yourdigitalfuture.ro/, precum și oricare dintre conținuturile sale.

 

Site-ul https://www.yourdigitalfuture.ro/ include link-uri către alte site-uri web gestionate de terți, persoane juridice de drept public sau de drept privat, pentru a facilita accesul utilizatorului la informațiile instituțiilor publice partenere și ale companiilor care oferă premiile concursului. https://www.yourdigitalfuture.ro/ nu este responsabil pentru conținutul site-urilor web menționate.

 

Utilizatorului i se acordă un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea link-uri către pagina principală a site-ului, exclusiv pentru uz privat și necomercial. Site-urile web care includ un link către https://www.yourdigitalfuture.ro/ (i) nu pot implica faptul că https://www.yourdigitalfuture.ro/ recomandă acel site web sau serviciile sau produsele sale; (ii) nu pot să denatureze relația lor cu https://www.yourdigitalfuture.ro/ sau să susțină că au autorizat un astfel de link sau să includă nume comerciale, sigle sau alte semne distinctive ale https://www.yourdigitalfuture.ro/ ; (iii) nu pot include conținut care poate fi considerat imoral, obscen, jignitor, controversat, care incită la violență sau discriminare bazată pe sex, rasă sau religie, contrar ordinii publice sau ilegale; (iv) trebuie să facă legătura către adresa https://www.yourdigitalfuture.ro/ , fără a permite site-ului web care face link-ul să reproducă site-ul web ca parte a site-ului său web sau în unul dintre cadrele sale sau să creeze un browser pe oricare dintre paginile site-ului web. https://www.yourdigitalfuture.ro/  poate solicita, în orice moment, eliminarea oricărui link către acest site web.

 

     5.Confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Transmiterea aplicației pentru înscrierea la concurs este condiționată de furnizarea anumitor date cu caracter personal. La momentul furnizării datelor cu caracter personal pentru a transmite aplicația la concurs, utilizatorii garantează veridicitatea, acuratețea, autenticitatea și validitatea acestora. Site-ul va trata  respectivele date în mod corespunzător, potrivit Regulamentului de concurs. Prin înscrierea în concurs, fiecare participant este de acord ca datele sale cu caracter personal, precum și orice alte date puse la dispoziția sau transmise organizatorului cu ocazia înscrierii în concurs sau cu ocazia identificării, validării, acordării premiilor, vor fi prelucrate de organizator, în vederea îndeplinirii obiectivelor concursului prevăzute în Termeni și Condiții și în Regulamentul de concurs.

 

Pentru aceasta, site-ul va prelucra automat datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Site-ul obține date cu caracter personal prin furnizarea acestora de către utilizatori, prin intermediul formularului de aplicație la concurs și prin accesarea site-ului, când  unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor și altor tehnologii similare. Informațiile colectate sunt cele solicitate prin formularul de participare, IP, informații din cookie-uri, informații despre dispozitivul utilizat (spre exemplu tipul de dispozitiv și navigator web), informații despre modul în care utilizați site-ul nostru (ce pagini ați accesat), data/ora la care ați accesat site-ul nostru și pe ce ați dat click, locația geografică de la care ați accesat site-ul (bazată pe adresa IP). de veriiicat cu S daca raman astea!!!

 

Scopurile prelucrării datelor: datele cu caracter personal furnizate de participanți în cadrul concursului sunt utilizate exclusiv pentru derularea concursului (de ex. stabilirea câștigătorului, notificarea câștigătorului, intrarea în posesia premiului). Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul concursurilor cu premii este reprezentat de necesitatea executării contractului (respectiv a regulamentului de concurs), potrivit art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor. În anumite situații, prelucrarea datelor poate avea ca temei legal interesul legitim (potrivit art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor), pentru a asigura buna desfășurare a concursului, astfel de situații fiind expres menționate în cuprinsul Termenilor și Condițiilor sau a Regulamentului de concurs. În cazul în care, pentru anumite prelucrări de date în cadrul concursului, este necesar consimțământul participantului. (de ex. publicarea imaginii), temeiul legal pentru prelucrarea datelor îl constituie art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor. Participantul care și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul concursului, poate revoca oricând acest acord cu efecte pentru viitor. Pentru mai multe detalii, utilizatorul poate accesa „Art. 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal” din Regulamentul concursului.

 

Persoanele care vor avea acces la datele cu caracter personal ale participanților sunt membrii comisiei de evaluare și persoanele responsabile din cadrul companiilor unde câștigătorii vor efectua stagiul de practică. Datele utilizatorilor nu vor fi transmise către părți terțe fără acordul prealabil al utilizatorilor. ​Datele nu vor fi utilizate în procese de luare a deciziilor automate și de profilare.

 

Durata stocării datelor cu caracter personal este limitată la durata concursului. După încheierea concursului și publicarea câștigătorului, datele cu caracter personal ale participanților sunt șterse, cu excepția datelor câștigătorilor, care vor fi păstrate pentru a le comunica persoanelor responsabile din cadrul companiilor unde câștigătorii vor efectua stagiul de practică.

Drepturile dvs. în legătură cu datele cu caracter personal:

o dreptul de a accesa datele cu caracter personal și a primi informații despre utilizarea acestora;

o dreptul de a cere corectarea și/sau completarea informațiilor;

o dreptul de a cere ștergerea datelor;

o dreptul de a restricționa utilizarea datelor;

o dreptul de a primi datele într-un format portabil;

o dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs.;

o dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs.;

o dreptul de a nu fi supus unei decizii semnificative cu privire la dvs. doar pe baza procesării automate a datelor dvs., inclusiv a profilării;

o dreptul de a apela către o autoritate de supraveghere.

​​

     6.Cookie-uri și tehnologii similare

 

Cookie-urile sunt fișiere de date care sunt trimise de pe un site web către un browser pentru a înregistra informații despre utilizatori în diferite scopuri. Utilizăm cookie-uri și tehnologii similare pe site-ul nostru, inclusiv cookie-uri esențiale, funcționale, analitice și de targetare. Intreaba pe S!!

 

Puteți respinge unele sau toate cookie-urile pe care le utilizăm pe site-ul nostru prin modificarea setărilor browser-ului dvs., însă prin respingerea lor puteți afecta funcționarea site-ului sau unor caracteristici ale site-ului. Pentru informații suplimentare despre modulele cookie, inclusiv despre modificarea setărilor browser-ului dvs., vizitați www.allaboutcookies.org.

Cookie-urile pot fi clasificate drept esențiale sau neesențiale. Modulele de cookie „esențiale” sunt utilizate exclusiv pentru efectuarea sau facilitarea comunicării într-o rețea sau sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu online (de ex. încărcarea aplicației la concurs pe site). Acestea sunt plasate automat pe calculator, laptop sau orice dispozitiv ce poate accesa sau acționa pe site-ul nostru. Cookie-urile „neesențiale” și alte tehnologii similare sunt plasate numai pe computerul sau pe dispozitivul utilizatorului dacă si-a dat acordul explicit. Acestea nu sunt strict necesare pentru funcționarea unui site sau a serviciilor oferite pe acesta, precum cookie-urile utilizate pentru analizarea comportamentul pe un site web (cookie-uri „analitice”) sau cookie-urile utilizate pentru afișarea de reclame.

 

​Cookie-urile care aparțin site-ului nostru (primare) sunt cookie-urile plasate pe dispozitivul dvs. de către domeniul site-ului nostru. Cookie-urile care aparțin terților sunt cookie-urile plasate pe dispozitivul dvs. de către domenii ale unor site-uri care aparțin unor părți terțe.

Utilizăm următoarele cookie-uri pe site-ul nostru web:

 • cookie-uri esențiale, strict necesare pentru funcționarea corectă a site-ului nostru sau pentru încărcarea aplicațiilor de concurs.  Prelucrarea informațiilor despre utilizatori conținute în sau obținute prin intermediul cookie-urilor esențiale se realizează în interese legitime (art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul general privind protecția datelor. Cookie-urile existente în cadrul navigatorul web pot fi șterse, prin selectarea opțiunii de ștergere a cookie-urilor din opțiunea de ștergere a datele de navigare;

 • cookie-uri neesențiale, și anume cookie-uri funcționale, cookie-uri analitice (sau de performanță) și cookie-urile de targetare (sau publicitare).

 

​Cookie-uri funcționale sunt concepute pentru îmbunătățirea funcționalității site-ului. Acestea nu sunt strict esențiale pentru funcționarea corectă a site-ul web sau pentru serviciile solicitate pe acesta, sau sunt cookie-uri care servesc scopuri neesențiale, în plus față de scopul esențial. Prelucrarea informațiilor despre utilizatori conținute în sau obținute prin intermediul cookie-urilor esențiale se realizează în scopul îndeplinirii unor interese legitime (art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul general privind protecția datelor. Vom procesa datele personale doar dacă v-ați dat acordul să plasăm cookie-uri pe computerul sau dispozitivul dvs.

 

Cookie-urile analitice urmăresc și colectează date despre activitatea unui utilizator pe site-ul web accesat. Aceste cookie-uri nu sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului. Utilizăm cookie-uri de tip Google Analytics pe site. Cookie-urile Google Analytics ajută la înțelegerea modului în care interacționați cu website-ul, inclusiv cum a intrat un utilizatorul pe site-ul web, paginile accesate, cât timp și ce obiecte au fost accesate, locație (pe baza adresei IP). Renunțarea la monitorizarea oferită de Google Analytics pe toate site-urile web se face urmând instrucțiunile de la aceasta adresă: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Prelucrarea informațiilor despre utilizatori conținute în sau obținute prin intermediul cookie-urilor analitice se realizează în scopul îndeplinirii unor interese legitime (art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul general privind protecția datelor  

 

Cookie-urile de publicitate înregistrează informații despre vizita utilizatorilor și utilizarea site-ului, în scopuri publicitare. Prelucrarea informațiilor despre utilizatori conținute în sau obținute prin intermediul cookie-urilor de targetare se realizează în scopul îndeplinirii unor interese legitime (art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Aveți posibilitatea de a bloca utilizarea unora sau a tuturor cookie-urilor care sunt folosite pe website. Cu toate acestea, vă rugăm să conștientizați faptul că acest lucru poate afecta site-ul și funcționalitatea sa în mod parțial sau total.

bottom of page